Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Ennek szükségességét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) írja elő.

Adatkezelő: dr. Vecsey Annamária
Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 11.
Elérhetőségei:
E-mail cím: info@akupunkturahko.com
Telefonszám: +36 20 9383758
Adószáma: 64788447-1-42

Az adatkezelés célja: anamnézis felvétel, diagnózis felállitás, elektronikus úton történő kommunikáció orvos-beteg relációban stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének, megsemmisítésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, illetve az orvosi kezelés befejezését követő 3 éven (3×365 nap) túl.

Következő személyes adatait kezelem az alábbi célból:
E-mail cím, telefonszám: Rendelőn kívüli kommunikáció könnyebbé tétele.
Születési év, panaszok, alkalmazott kezelések (gyógyszerek, műtétek) stb.: a diagnózis felállításában, a kezelés tervének kialakításában van szerepük.
A feltüntetett adatok kizárólag a gyógyítás célját szolgálják, harmadik kézbe nem kerülnek, erre amúgy engem, mint adatkezelő orvost kötelez az orvosi titoktartás is!
Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
– Kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– a hozzájárulásának bármely időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni:
Személyesen: 1114 Budapest, Ulászló utca 38.
E-mailben: info@akupunkturahko.com,
telefonon, sms-ben: +36 20 9383758

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése.